Epson F6330 เครื่องพิมพ์งานวับลิเมชั่นที่เค้าว่ากันว่าเหมาะสมที่สุด

  • 86 Replies
  • 2017 Views
แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย