โปรดเกล้าฯ 5 ผบ.เหล่าทัพ นั่งเก้าอี้ ส.ว. แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • 2 Replies
  • 54 Views
ในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563) ตั้งแต่เวลา  United Gaming   08.00 น.เป็นต้นไป สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ดังกล่าวจะเข้าแสดงตน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.)สำหรับ 5 ผู้นำเหล่าทัพคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่ง ส.ว.นั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560   ยูไนเต็ด เกมมิ่ง  ในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ที่กำหนดให้วาระแรกเริ่มของส.ว.ให้ วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน  กีฬาออนไลน์   250 คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำทั้งนี้ให้มี ส.ว.ที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ.และ ผบ.ตร. โดย ส.ว. 250  แทงบอล   คนมาจากการคัดเลือกของ คสช.ที่ได้รับบัญชีรายชื่อมาจาก กกต. ให้ได้จำนวน 50 คน และคัดเลือกรายชื่อจากบุคคลที่มา ฟุตบอล จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา ส.ว. อีก 194 คน  ดาวน์โหลด

*

wargent

  • *****
  • 14387
    • View Profile

*

wargent

  • *****
  • 14387
    • View Profile
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт